Privacybeleid

Zo ga ik om met jouw gegevens

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt, deel je soms persoonsgegevens
met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en
regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens
doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Derya Dirker, de manier van
communicatie maakt daarbij niet uit.
Derya Dirker, gevestigd aan de Willem Klooshove 38 te Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of
opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar hello@deryadirker.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren, zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden, zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld, zonder toestemming van een ouder of voogd, dan kun je contact opnemen via de e-mail en dan verwijder ik, indien mogelijk, deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld, dan zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden, in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor mij hebt, dan sla ik de volgende gegevens van je op:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.

Voordat ik voor je aan de slag ga, kan ik je een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens
van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
 • BTW-ID nummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren, contact op te nemen voor kennismakingsgesprekken, aantekeningen en/of opnamen van gesprekken te maken, werkzaamheden in te plannen en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij mij diensten afneemt, dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De overige door jou aangeleverde (persoons-)gegevens
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.

De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet, dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
 • BTW-ID nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken, dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat, dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn (eventuele) nieuwsbrief systeem te verwerken:
 • Naam
 • E-mailadres
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

6. Om jouw review op mijn website en/of social media te kunnen delen.

Als je mij een review hebt gestuurd, publiceer ik deze op mijn website en/of social media kanalen. Als je hiermee akkoord gaat, dan sla ik de volgende gegevens van je op:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Functie / beroep
Wettelijke grondslag: toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik

Derya Dirker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least, maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven. Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen, dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookieverklaring. Je kunt je afmelden voor cookies, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (MoneyMonk)
 • Mijn webhosting & e-mail verzorgen (Antagonist, Office 365 Business)
 • Mijn ICT beheert (ITCZaak Veenendaal)
 • Mijn boekhouding doen (MoneyMonk)

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten
om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen
voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese
Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je
gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen, waar deze bedrijven hun
cloudopslag, hebben en hun servers en/of backups hebben.

Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen, welke contractueel via een
verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een
modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door
de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens
goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Derya Dirker, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik

De beveiliging van jouw gegevens

Derya Dirker heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”. Persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 5 jaar na ons laatste contact. E-mail: E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of het oplossen van een geschil. Facturen en offertes: Facturen en offertes kunnen worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Je gegevens blijven in ieder geval tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem. Nieuwsbrief: Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn (eventuele) nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Derya Dirker. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hello@deryadirker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt, dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd, met mij te delen door een e-mail te sturen. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Derya Dirker verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Derya Dirker accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Derya Dirker, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Derya Dirker, ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, hello@deryadirker.nl of per post: Derya Dirker Willem Klooshove 38 3438 PR Nieuwegein
Derya Dirker is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83413332. Versie: februari 2024